Βιομηχανικά houses Διαλυτικά Furniture

Καλώς ήρθατε στην STANCOLAC

Η ικανοποίηση και εμπιστοσύνη των πελατών μας μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας είναι βασική αρχή της εταιρείας μας.

Στόχος μας είναι να παραμείνουμε η φυσική επιλογή των επαγγελματιών του χρώματος.

ΟΡΑΜΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΞΙΕΣ

ΟΡΑΜΑ μας εδώ στην STANCOLAC είναι να δημιουργήσουμε ένα αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα για τα προϊόντα μας, να συμβάλουμε στις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου μας και να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία δημιουργώντας ευκαιρίες εργασίας στην εταιρεία μας.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ μας είναι να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο των προϊόντων μας και την ποιότητα, να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας, ενώ ταυτόχρονα να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία μαζί με τους συνεργάτες μας.

 

Οι ΑΞΙΕΣ μας είναι: Δέσμευση – Ποιότητα – Εμπιστοσύνη - Ισότητα

Φυλλάδια / κατάλογοι προϊόντων